Committee

Conference
Chair

Qingxin Yang

China Electrotechnical Society,China

Dianguo Xu

Harbin Institute of Technology, China

Technical Program Committee

Chairs

Yijie Wang

Harbin Institute of Technology,China

Vice Chair

Gaolin Wang

Harbin Institute of Technology,China

Chongqing Kang

Tsinghua University,China

Jinjun Liu

Xi'an Jiaotong University,China

Guangning Wu

Southwest Jiaotong University,China

Jinyu Wen

Huazhong University of Science and Technology,China

Xiaoming Zha

Wuhan University,China

Kuang Sheng

Zhejiang University,China

Hongjie Jia

Tianjin University,China

Wei Hua

Southeast University,China

Ping Zheng

Harbin Institute of Technology,China

Zhikang Shuai

Hunan Univeristy,China

Hong Li

Beijing Jiaotong University,China

Laili Wang

Xi'an Jiaotong University,China

Wuhua Li

Zhejiang University,China

Xiong Du

Chongqing University,China

Tianshu Bi

North China Electric Power University,China

Tao Shao

Institute of Electrical Engineering of Chinese Academy of Sciences

Yuntao Song

Institute of Plasma Physics of Chinese Academy of Sciences

Pinjia Zhang

Tsinghua University,China

Jiabing Hu

Huazhong University of Science and Technology,China

Feng Gao

Shandong University,China

Yueshi Guan

Harbin Institute of Technology,China

Binbin Li

Harbin Institute of Technology,China

Guoqiang Zhang

Harbin Institute of Technology,China

Members

Shaopeng Wu

Harbin Institute of Technology,China

Tao Wen

Hefei University of Technology,China

Zhuoran Zhang

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics,China

Kai Wang

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics,China

Kai Jiang

Huazhong University of Science and Technology,China

Qunjing Wang

Anhui University,China

Shanshan Gao

Harbin Institute of Technology,China

Jianwei Mai

Harbin Institute of Technology,China

Hongliang Wang

Hunan University,China

Chengming Zhang

Harbin Institute of Technology,China

Lijian Wu

Zhejiang University,China

Wenping Cao

Anhui University,China

Canbing Li

Shanghai Jiao Tong University,China

Li Zhang

Hohai University,China

Heng Nian

Zhejiang University,China

Laijun Chen

Tsinghua University,China

Xia Chen

Huazhong University of Science and Technology,China

Xiaofeng Ding

Beihang University,China

Xiaoqiang Guo

Yanshan University,China

Lijun Hang

Hangzhou Dianzi University,China

Chunhua Liu

City University of Hong Kong,China

Shuangxia Niu

The Hong Kong Polytechnic University,China

Yunhe Hou

Hong Kong University,China

Zheng Zeng

Chongqing University,China

Bo Hu

Chongqing University,China

Cungang Hu

Anhui University,China

Weihao Hu

University of Electronic Science and Technology of China

Xiaoyan Huang

Zhejiang University,China

Dong Jiang

Huazhong University of Science and Technology,China

Jingsong Kang

Tongji University,China

Zheng Liu

Dalian University of Technology,China

Siqi Li

Kunming University of Science and Technology,China

Weilin Li

Northwestern Polytechnical University,China

Zheng Li

Hebei University of Science & Technology,China

Hui Liu

Guangxi University,China

Guangtong Ma

Southwest Jiaotong University,China

Mingchao Xia

Beijing Jiaotong University,China

Jing Ma

orth China Electric Power University,China

Mei Su

Central South University,China

Anbang Sun

Xi'an Jiaotong University,China

Qiuye Sun

Northeastern University,China

Weimin Wu

Shanghai Maritime University,China

Wenhu Tang

South China University of Technology,China

Xin Tang

Changsha University of Science & Technology,China

Kai Wang

Institute of Electrical Engineering of Chinese Academy of Sciences

Xiaojun Wang

Beijing Jiaotong University,China

Rui Xiong

Beijing Institute of Technology,China

Jiandong Wu

Shanghai Jiao Tong University,China

Xianyong Xiao

Sichuan University,China

Huanhai Xin

Zhejiang University,China

Yanpu Zhao

Wuhan University,China

Jian Xu

Wuhan University,China

Gangui Yan

Northeast Electric Power University,China

Wei Yao

Huazhong University of Science and Technology,China

Zhonggang Yin

Xi'an University of Technology,China

Tao Zhang

China Three Gorges University,China

Xiaoyong Zhu

Jiangsu University,China

Wenxiang Zhao

Jiangsu University,China

Xiaoxing Zhang

Hubei University of Technology,China

Zhiliang Zhang

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics,China

Jinbin Zhao

Shanghai University of Electric Power,China

Jiwen Zhao

Hefei University of Technology,China

Feng Liu

Tsinghua University,China

Zedong Zheng

Tsinghua University,China

Qinglai Guo

Tsinghua University,China

Yong Li

Hunan University,China

Nian Liu

North China Electric Power University,China

Houhe Chen

Northeast Electric Power University,China

Zhenbin Zhang

Shandong University,China

Miao Zhu

Shanghai Jiao Tong University,China

Yiqi Liu

Northeast Forestry University

Jinxing Zheng

Institute of Plasma Physics of Chinese Academy of Sciences

Mingyao Ma

Hefei Univeristy of Technology,China

Wensheng Song

Southwest Jiaotong University,China

Meng Huang

Wuhan University,China

Biao Zhao

Tsinghua University,China

Xinke Wu

Zhejiang University,China

Wu Chen

Southeast University

Local Organizing

Committee

Chair

Members